Відділення Нотаріальної палати України в Львівській області

Методичні рекомендації

На виконання рішення Методичної ради при Відділенні Нотаріальної палати України в Львівській області (Протокол №4 від 10.06.2014), для створення нотаріусами Львівської області єдиної практики в регіоні, надаємо методичні роз’яснення та рекомендації для використання в роботіНаказу Міністерства юстиції України від 23.05.2014 року за № 806/5, який набрав чинності 10 червня 2014 року.

1. З 10 червня 2014 року відповідно до п.1 глави 2 (Посвідчення правочинів про відчуження та заставу майна) розділу ІІПорядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, нотаріус (при посвідченні правочинів про відчуження та заставу майна), зобов’язаний видати сторонам правочину письмову довідку про розмір плати за вчинення відповідної нотаріальної дії. Така довідка має бути підписана нотаріусом та скріплена його печаткою.

Опрацювавши чинне законодавство, методична рада прийшла до висновку, що Статтею 31 Закону України від 2 вересня 1990 року N 3425-XII "Про нотаріат", із змінами та доповненнями, визначено, що приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою.

Наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 N 3253/5 затвердженоПравила ведення нотаріального діловодства(далі - Правила).

Про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій (далі - Реєстр) (п. 7.1 Правил).

Відповідно до п. 7.43 Правил у графі 6 Реєстру зазначається сума стягнутого державного мита (при вчиненні нотаріальної дії державним нотаріусом) чи отриманої плати (при вчиненні нотаріальної дії приватним нотаріусом).

Ця графа заповнюється нотаріусом після надання особою, для якої вчиняється нотаріальна дія, квитанції про сплату державного мита або після внесення оплати за вчинення нотаріальної дії і до проставлення цією особою підпису в графі 7.

Отже, спеціальне законодавство (на прикладі діяльності нотаріусів) не встановлює вимог щодо надання нотаріусом розрахункового документа при наданні клієнту послуги, а також не встановлює форму такого документа.

Враховуючи наведене, особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, може видати клієнту на його вимогу складений в довільній формі документ, який підтверджує факт наданої послуги або виконаної роботи (лист Державної податкової служби України від 22.05.2012р.).

Згідно п. 8.2. Правил ведення нотаріального діловодства, реєстрації підлягають усі вхідні, вихідні, найважливіші внутрішні документи (накази, протоколи, доповідні записки, заяви працівників) та документи, що надійшли на адресу контори, архіву, приватного нотаріуса.

Не підлягають реєстрації документи оперативного характеру згідно з примірним переліком документів, що не підлягають реєстрації, наведеним у додатку 28, тому відповідна довідка видається в одному примірнику (відсутній наряд для зберігання таких довідок), та не реєструється у Журналі реєстрації вихідних документів, оскільки надається сторонам на підтвердження сплати суми, при посвідчені правочинів про відчуження та заставу майна, яка записана в графі 6 Реєстру для вчинення нотаріальних дій та носить для нотаріуса обовязковий характер. Вказана довідка має містити реквізити вчиненого сторонами правочину та розмір плати за вчинення нотаріальної дії, за винятком обов’язкових оплат, сплачених по квитанціям, і має бути ідентичною з сумою записаною в графі 6 реєстру для вчинення нотаріальних дій. Контроль за видачу таких довідок покладається на сторін відповідного правочину.

2.З 10 червня 2014 року відповідно до п.3 глави 10 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, нотаріус у разі заведення спадкової справи та встановлення складу спадкового майна, надає спадкоємцю письмову довідку щодо переліку документів, необхідних для оформлення спадщини та видачі свідоцтва про право на спадщину, із зазначенням розміру плати за вчинення відповідних нотаріальних дій. Така довідка має бути підписана нотаріусом та скріплена його печаткою.

Згідно ст.19 закону України «Про нотаріат» за вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством.

За надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, атакож технічного характеру справляється окрема плата у розмірах,що встановлюються Головним управлінням юстиції Міністерстваюстиції України в Автономній Республіці Крим, головнимиуправліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.Кошти, одержані від надання таких додаткових послуг, спрямовуютьсядо Державного бюджету України.

Згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат» приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою.

Оплата додаткових послуг правового характеру, що надаються приватними нотаріусами і не належать до вчинюваної нотаріальної дії, провадиться за домовленістю сторін.

Згідно п. 8.2. Правил ведення нотаріального діловодства, реєстрації підлягають усі вхідні, вихідні, найважливіші внутрішні документи (накази, протоколи, доповідні записки, заяви працівників) та документи, що надійшли на адресу контори, архіву, приватного нотаріуса.

Не підлягають реєстрації документи оперативного характеру згідно з примірним переліком документів, що не підлягають реєстрації, наведеним у додатку 28, тому відповідна довідка видається в одному примірнику, та не реєструється у Журналі реєстрації вихідних документів.

У зв'язку з тим, що подання спадкоємцем заяви про прийняття спадщини до складу якої входить все майно (без конретизації), нотаріус не може встановити точний перелік спадкового майна – отже, така довідка може бути надана спадкоємцю лише після його наступного звернення до нотаріуса і подання інформації щодо переліку спадкового майна. Хочемо наголосити, що в довідці повинно бути зазначено про можливу зміну вартості вчинюваних нотаріальних дій у зв'язку із зміною законодавства та інших вимог.

 

Зразки довідок:

Д О В І Д К А

(для державних нотаріусів)

 

Видана до відома гр. _П І Б _ в тому, що у зв’язку з заведенням спадкової справи після смерті _П І Б _, померлого __.__.____ року, та встановленням складу спадкового майна, для оформлення спадщини та видачі свідоцтва про право на спадщину на встановлене майно,станом день видачі цієї довідки, Вам необхідно надати такі документи:

1.Документи, що встановлюють родинні відносини зі спадкодавцем (оригінали та копії);

2.Довідку про місце відкриття спадщини (про те, що спадкодавець був постійно прописаний (зареєстрований) та проживав до дня смерті за адресою);

3.Правовстановлюючі документи на спадкове майно (нерухоме та рухоме) (оригінали та копії);

4.Технічний паспорт на нерухоме майно (оригінал та копію);

5.Довідка БТІ (крім земельної ділянки), яка містить характеристику нерухомого майна, інформацію щодо права власності, всіх співвласників, правовстановлюючі документи або їх зареєстровані дублікати, обтяження та інші речові права на цей об’єкт, щодо наявних розбіжностей даних з правовстановлюючими документами, чи робилися будь-які переобладнання, або вказати інші причини цих розбіжностей (за наявністю) тощо; (запит надається);

6.Документи, що підтверджують законність розбіжностей даних щодо об’єкту нерухомого майна з правовстановлюючими документами (за наявністю);

7.Документ, що встановлює вартість майна оформлений згідно чинного законодавства;

8.Документ, що встановлює визначення частки спадкодавця в спільній сумісній власності у майні (за наявністю);

9.Витяг з ДЗК щодо земельної ділянки (Витяг має відповідати вимогам Додатку №47 ПОРЯДКУ ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051, а саме з наявними даними про: кадастровий № земельної ділянки, місце знаходження, цільове призначення, площа, відомості про право власності, інформація про власника, інформація про документ, який є підставою для виникнення права, та документ, що посвідчує право, відомості про обмеження у використанні земельної ділянки тощо); (запит надається);.

10.Картка про присвоєння ідентифікаційного номера спадкодавця (якщо є).

Розмір плати становить ____________ грн.

У разі виявлення з поданих документів недостатньої інформації та/або розбіжностей нотаріус, відповідно до статті 46 Закону України «Про нотаріат», має право додатково витребовувати відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії.

Неподання відомостей та документів на вимогу нотаріуса є підставою для відкладення, зупинення вчинення нотаріальної дії або відмови у її вчиненні.

У випадку наступного звернення спадкоємця плата та/або перелік вищезазначених документів може змінитися у зв’язку із зміною складу спадкового майна, зі змінами чинного законодавства, або зі зміною умов оплати, в залежності від об’єму послуг правового характеру та наданням послуг додаткового технічного характеру, які пов’язані з видачею свідоцтв про право на спадщину.

дата

Державний нотаріус підпис


 

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Львівського міського нотаріального округу ______________________

м.Львів вул.________________, тел. (032) ________________,

реєстраційне посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності № _________ від __________________ року виданого Львівським обласним управлінням юстиції

 

ДОВІДКА

Видана до відома громадянину _П І Б _ в тому, що у зв’язку з заведенням спадкової справи після смерті _П І Б _, та встановлення складу спадкового майна, для оформлення спадщини та видачі свідоцтва про право на спадщину на встановлене майно, станом на день видачі цієї довідки Вам необхідно надати нотаріусу наступні оригінали документів:

1.Документи, що підтверджують факт смерті спадкодавця, час і місце відкриття спадщини, наявність підстав для закликання до спадкоємства, якщо має місце спадкування за законом, прийняття спадкоємцем спадщини у встановлений законом спосіб, склад спадкового майна, на яке видається свідоцтво про право на спадщину ;

2. Правовстановлюючі документи на спадкове майно (рухоме та/або нерухоме), документи про державну реєстрацію такого майна та технічний паспорт на нерухоме майно.

3. Документи які встановлюють родинні відносини або примірник Заповіту.

4. Довідки, витяги та інші документи відповідних установ (організацій), які містять характеристику майна, інформацію про власників, обтяження, іпотеку, сервітути, перепланування, тощо;

5. Документи про вартіть майна, оформленні згідно чинного законодавства.

Розмір плати за вчинювані нотаріальні дії повязані з оформленням спадщини із відомим мені нотаріусом на день видачі цієї довідки, складом спадкового майна, за домовленістю із спадкоємцем становить _________________ грн. Розмір плати може змінюватися у зв’язку із зміною складу спадкового майна, зі змінами чинного законодавства, або зі зміною інших умов оплати, в залежності від об’єму послуг правового характеру та наданням послуг додаткового технічного характеру, які пов’язані з видачею свідоцтва про право на спадщину та у разі наступного звернення спадкоємця.

В разі виявлення з поданих документів недостатньої інформації або розбіжностей нотаріус, відповідно до статті 46 Закону України «Про нотаріат», має право додатково витребовувати відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії.

Неподання відомостей та документів на вимогу нотаріуса є підставою для відкладення, зупинення вчинення нотаріальної дії або відмови у її вчинення.

Дата

Підпис нотаріуса печатка

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Львівського міського нотаріального округу ______________________

м.Львів вул.________________, тел. (032) ________________,

реєстраційне посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності № _________ від __________________ року виданого Львівським обласним управлінням юстиції

ДОВІДКА

Видана до відома гр. _П І Б _ та _П І Б _ в тому, що за вчинення нотаріальної дії, а саме посвідчення правочину, в якому вони є сторонами, розмір плати за домовленістю становить _________________________гривень.

 

 

Приватний нотаріус___________________________