Відділення Нотаріальної палати України в Львівській області

До уваги нотаріусів Львівщини

Відділення нотаріальної палати України в Львівській області

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Щодо придбання житла для учасників антитерористичної операції

та родин Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування

 

Рішенням сесії Львівської обласної ради від 05.12.2017 року № 552 було затверджено Комплексну програму соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018-2020 роки» (надалі Програма), додатком до Програми є Порядок придбання житла для учасників антитерористичної операції та родин Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування (надалі Порядок).

Розпорядженням Голови Обласної державної адміністрації № 327/0/5-18 від 18 квітня 2018 року було затверджено Зразок типової форми тристоронньої угоди між продавцем житла, органом соціального захисту населення та заявником.

 

Відповідно до вищевказаної програми на придбання житла на умовах співфінансування за рахунок коштів обласного бюджету мають право:

1) члени сімей Героїв Небесної Сотні (батьки, дружина);

2) учасники бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції (далі – учасники АТО):

- на утриманні яких є діти-інваліди,

- інваліди війни ІІІ групи (на яких не поширюється дія Постанови КМУ від 19.10.2016 № 719),

- матері, батьки, опікуни, які мають на утриманні 4 і більше дітей;

- особи, які потрапили в складні життєві обставини (довготривала хвороба членів сім’ї, відсутність роботи з поважних причин тощо);

- внутрішньо переміщені особи.

Право на придбання житла на умовах співфінансування за рахунок коштів обласного бюджету мають вищевказані учасники АТО та члени сім'ї Героїв Небесної Сотні, місце проживання яких станом на 01.12.2017 року та на день подання заяви на призначення адресної допомоги зареєстроване на території Львівської області та згідно із законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов.

Умови виплати матеріальної допомоги на придбання житла, визначені в Порядку, не поширюються на осіб, зазначених у п.2 Порядку, які, згідно із законодавством, отримують на пільгових умовах інші кредити або якщо їм надавалось житло, матеріальна допомога чи виплачувалась грошова компенсація на придбання житла за цією або іншими програмами місцевого чи державного рівня.

Для виконання цілей Порядку районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування утворюють комісії щодо розгляду заяв учасників АТО та членів сімей Героїв Небесної Сотні про призначення або відмову в призначенні адресної допомоги на придбання житла (далі – комісія).

 До складу комісії входять представники місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів міських рад, об’єднаних територіальних громад, районних рад, структурних підрозділів районних державних адміністрацій з питань соціального захисту населення, економіки, фінансів, квартирного обліку, капітального будівництва; громадських організацій, які об’єднують ветеранів антитерористичної операції (за їх згодою), депутати обласної ради.

Комісія приймає рішення щодо призначення або відмови в призначенні адресної допомоги.

Відповідно до Порядку у рішенні комісії зазначаються:

1)            прізвище, ім’я та по батькові заявника;

2)            відповідність заявника вимогам пункту 2 Порядку;

3)            факт спільного або роздільного проживання із заявником неповнолітніх та малолітніх дітей;

4)            факт перебування заявника на квартирному обліку;

5)            інформація про те, чи надавалося раніше заявникові житло або грошова компенсація (адресна допомога); 

6)            розрахунок вартості житла.

Після прийняття рішення Комісією продавець житла, орган соціального захисту населення та заявник (покупець житла) укладають тристоронню угоду, типова форма якої затверджена обласною державною адміністрацією, рішенням № 327/0/5-18 від 18 квітня 2018 року.

Відповідно до вищевказаної тристоронньої угоди між продавцем житла та покупцем укладається договір купівлі-продажу квартири чи будинку (Додаток №1), який має бути нотаріально посвідчений.

За умовами тристороньої угоди та договору купівлі-продажу оплата здійснюватиметься покупцем частково за власні кошти, а частково за кошти, які надійдуть йому на рахунок, як адресна допомога на придбання житла відповідно до Програми, право власності переходитиме до покупця після здійснення повної оплати за квартиру (будинок) та реєстрації такого права відповідно до чинного законодавства України. Реєстрація права власності проводиметься на підставі договору купівлі-продажу та заяви продавця про повний розрахунок, справжність підпису на якій засвідчуватиметься нотаріально - у випадку коли продавець фізична особа, та на підставі договору купівлі-продажу, акту прийому-передачі та/або заяви продавця про повний розрахунок, справжність підпису на якій засвідчуватиметься нотаріально - у випадку коли продавець юридична особа.

***

Виходячи з положень Програми та умов типових форм договорів рекомендуємо нотаріусам:

- При укладенні вищевказаних договорів купівлі-продажу витребовувати  рішення Комісії щодо розгляду заяв учасників АТО та членів сімей Героїв Небесної Сотні про призначення або відмову в призначенні адресної допомоги на придбання житла, у формі протоколу в оригіналі, підписаного усіма членами комісії, або витягу з протоколу, підписаного головою та секретарем комісії і скріпленого печаткою відповідного органу.

- При укладенні вищевказаних договорів купівлі-продажу витребовувати тристоронню угоду між продавцем житла, органом соціального захисту населення та заявником в оригіналі, та укладати договори купівлі-продажу квартир (будинків) відповідно до умов тристоронньої угоди, рішення комісії, положень Програми та вимог чинного законодавства.

Сума, за яку здійснюватиметься продаж зазначатиметься у рішенні комісії та у тристоронньому договорі, при цьому вона не повинна дорівнювати вартості, визначеній у експертній оцінці, і може бути як більшою, так і меншою у порівнянні до неї.  

 

Виходячи з положень Програми, умов типових форм договорів та чинного законодавства, для забезпечення можливості укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу, рекомендуємо Комісіям:

- Протоколи засідань комісій підписувати усіма членами комісій та передбачити додатковий примірник протоколу в оригіналі для подання нотаріусу.

- Витяги з протоколів комісій скріплювати підписами голови і секретаря та печаткою відповідного органу.

У разі, якщо протокол, чи витяг з нього, будуть викладені більш як на одному аркуші, то аркуші такого протоколу, чи витягу з нього, мають бути з’єднані у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення цілісності, пронумеровані і скріплені підписами голови і секретаря, а у випадку якщо це витяг з протоколу, ще додатково печаткою відповідного органу.

                Рішення комісії має містити:

- прізвище, ім’я та по батькові заявника;

- відповідність заявника вимогам пункту 2 Порядку;

- факт спільного або роздільного проживання із заявником неповнолітніх та малолітніх дітей;

- факт перебування заявника на квартирному обліку;

- чи отримує заявник на пільгових умовах інші кредити чи надавалось йому житло, матеріальна допомога чи виплачувалась грошова компенсація на придбання житла за цією або іншими програмами місцевого чи державного рівня

- розрахунок вартості житла та розразункова вартість житла

а також:

- перелік членів сім’ї заявника, та перелік  членів сім’ї заявника, які є особами з інвалідністю або дітьми з інвалідністю

- чи було місце проживання заявника станом на 01.12.2017 року і на день подання заяви на призначення адресної допомоги зареєстроване на території Львівської огбласті

- загальна та житлова площа житла, яке має купити заявник

- сума, за яку заявник має купити житло

- розмір допомоги, що надається заявнику

- вказувати конкретну квартиру, що придбаватиметься заявником

- зазначати про те, що покупець не є платником збору на обов'язкове державне пенсійне страхування відповідно до п.9 ст. 1 Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування».

 

15 травня 2018 року

 

 

Інформаційний Лист