Відділення Нотаріальної палати України в Львівській області

До відома приватних нотаріусів!

Як повідомляється в ЛИСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ  № 53-09/14227/128 ВІД 5 ТРАВНЯ 2017 РОКУ до суб’єктів декларування Законом України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) віднесено осіб, зазначених у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2, пунктах 4 і 5 частини першої статті 3 цього Закону, інших осіб, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону (стаття 1 Закону).
     Згідно із підпунктом «б» пункту 2 частини першої статті 3 Закону, до суб’єктів, на яких поширюються дія цього Закону, відносяться, зокрема, нотаріуси, як особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги.
     З огляду на зазначене вбачається, що нотаріуси не віднесені до переліку суб’єктів декларування, визначеному у статті 1 Закону.
     У той же час, суб’єктами декларування є, зокрема, посадові особи юридичних осіб публічного права (підпункт «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону).
     Відповідно до абзацу третього частини другої етапі 81 Цивільного кодексу України, юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.
     Статтею 17 Закону України «Про нотаріат» визначено, що державні нотаріальні контори створюються і ліквідуються Міністерством юстиції України. Державна нотаріальна контора є юридичною особою, яка створюється та реєструється у встановленому законом порядку. Очолює державну нотаріальну контору завідуючий, який призначається із числа осіб, які мають свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю.
     Згідно із пунктом 3 Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затвердженого Рішенням Національного агентства від 11.08.2016 № 3, під «посадовими особами юридичних осіб публічного права» (відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону) слід розуміти працівників юридичних осіб публічного права, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно розпорядчі чи адміністративно-господарські функції.
     Визначальним при цьому є обсяг функцій (обов'язків) відповідного працівника.