Відділення Нотаріальної палати України в Львівській області

Наказ МЮУ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.03.2017 м. Київ № 660/5

Про внесення змін до Положення
про Єдиний реєстр довіреностей

 

Відповідно до частини третьої статті 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про Єдиний реєстр довіреностей, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28 грудня 2006 року № 111/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2006 року за
№ 1378/13252, такі зміни:

1)у главі 1:

пункт 1.7 викласти в такій редакції:

«1.7. Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, члени та уповноважені працівники секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України мають прямий доступ до Єдиного реєстру в порядку, визначеному главою 6 цього Положення.»;

пункт 1.8 виключити.

У зв’язку з цим пункт 1.9 вважати пунктом 1.8;

2) у главі 6:

назву глави викласти в такій редакції:

«6. Доступ до Єдиного реєстру»;

пункт 6.2 викласти в такій редакції:

«6.2 Державні органи, зазначені в пункті 1.7 глави 1 цього Положення, під час здійснення повноважень, визначених законами України з питань їхньої діяльності, користуються інформацією з Єдиного реєстру про зареєстровані довіреності (у тому числі їх дублікати), а також про припинення їх дії.»;

пункт 6.6 викласти в такій редакції:

«6.6. Державними органами, зазначеними в пункті 1.7 глави 1 цього Положення, інформація з Єдиного реєстру отримується безоплатно.».

2. Департаменту приватного права (Ференс О. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».                                           

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника
Міністра Севостьянову Н. І.

 

Міністр                                                                                        Павло ПЕТРЕНКО