Відділення Нотаріальної палати України в Львівській області

Події

     09 квітня 2014 року представники Департаменту нотаріату та банкрутства Міністерства юстиції України з представниками Національного банку України та Нотаріальної палати України обговорили проблеми практичної реалізації положень постанови Правління Національного банку України «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» від 06 червня 2013 року № 210.

В межах обговорення зазначеної вище теми, були розглянуті питання:

- застосування нотаріусами положень Постанови Правління Національного банку України «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» від 06 червня 2013 року № 210 при посвідчення договорів купівлі-продажу на суму, що перевищує 150 000 гривень;
- необхідності відкриття банківських рахунків нерезидентами при відчуженні нерухомого майна;
- розмежування депозитного рахунку нотаріуса як нотаріальної дії та розрахунків через поточний рахунок нотаріуса між продавцем і покупцем за договорами купівлі-продажу сума яких перевищує 150 000 грн.;
- внесення змін до Постанови Національного банку України № 210 в частині розрахунків за договорами купівлі-продажу через поточний рахунок нотаріуса;
- неприпустимість надання банками переваг окремим нотаріусам шляхом їх «акредитації» банківською установою.

В ході дискусії щодо питання застосування нотаріусами на практиці положень Постанови Правління НБУ №210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою», нотаріальною спільнотою було висловлено позицію щодо неприпустимості прийняття грошових коштів у депозит у зв’язку з посвідченням договорів купівлі-продажу (п.2 Постанови №210), оскільки нотаріус не може виступати фінансовим посередником у даних правовідносинах, а прийняття грошових сум та цінних паперів у депозит є окремою нотаріальною дією для вчинення якої необхідною умовою є наявність грошових зобов’язальних правовідносин між боржником і кредитором. У зв’язку з цим, для усунення колізій в законодавстві, нотаріусами було запропоновано уповноваженим представникам Національного банку України розглянути питання стосовно внесення змін до Постанови Правління Національного банку України «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» від 06 червня 2013 року № 210, а саме пункту 2, який регламентує можливість використання депозиту нотаріуса для розрахунків за договорами купівлі-продажу, що  суперечить нормам ст. 537 Цивільного Кодексу України та ст.ст. 85, 86 Закону України «Про нотаріат».

Окремо було обговорено питання процедури прийняття грошових сум та цінних паперів як нотаріальної дії. За результатами обговорення, у зв’язку з відсутністю достатнього законодавчого регулювання зазначеної дії, вирішено розробити спеціальний нормативно-правовий акт, що регламентуватиме порядок та підстави прийняття грошових сум та цінних паперів у депозит.

У зв’язку з численними зверненнями приватних нотаріусів України, розглянуто питання стосовно отримання на адресу нотаріусів, від деяких банківських установ, пропозицій щодо їх «акредитації» як нотаріусів, які здійснюватимуть посвідчення банківських кредитних та іпотечних договорів. Оскільки, такі пропозиції «про співпрацю» містять ознаки порушення чинного законодавства України та спонукають до порушення нотаріусами Правил професійної етики, вирішено підготувати лист Голові Національного банку України з проханням вжити відповідних заходів по усуненню таких порушень.

В обговорені порядку денного прийняли участь:
1.Баранова Тетяна Іванівна – директор Департаменту нотаріату та банкрутства;
2.Наливайко Іван Олександрович – заступник директора – начальник Управління нотаріату та фінансового моніторингу Департаменту нотаріату та банкрутства;
3.Антипова Олена Вікторівна - заступник начальника Управління нотаріату та фінансового моніторингу Департаменту нотаріату та банкрутства;
4.Василина Наталія Володимирівна – Президент Нотаріальної палати України;
5.Курдельчук Данило Маркович –  Президент української іноземної юридичної колегії «Укрінюрколегія»;
6.Шепітко Валентина Василівна – Голова відділення Нотаріальної палати України в Київській області;
7.Бояківський Омелян Васильович – Голова відділення Нотаріальної палати України в Львівській області;
8.Мангушева Ольга Степанівна – приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу;
9.Коваленко Володимир Васильович – приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу;
10.Осика Людмила Миколаївна – приватний нотаріус Христинівського районного нотаріального округу Черкаської області;
11.Святецька Ірина Вікторівна – приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу;
12.Цопіна Наталія Леонідівна – начальник Відділу інформаційно-методичного забезпечення нотаріальної діяльності Нотаріальної палати України;
13.Кармазін Роман Васильович – начальник Відділу правового забезпечення ринку банківських послуг Управління правового забезпечення ринку банківських послуг та законодавчих ініціатив Юридичного департаменту Національного банку України;
14.Пистогов Євген Анатолійович – головний юрисконсульт відділу правового забезпечення ринку банківських послуг Управління правового забезпечення ринку банківських послуг та законодавчих ініціатив Юридичного департаменту Національного банку України.