Відділення Нотаріальної палати України в Львівській області

До відома!

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 квітня 2014 р. № 80
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 812

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 812 “Про затвердження Порядку витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання та опису і зразка такого бланка” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 59, ст. 2074; 2012 р., № 90, ст. 3651; 2013 р., № 75, ст. 2769) зміни, що додаються.

2. Установити, що залишки спеціальних бланків нотаріальних документів, виготовлені за описом і зразком, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 812, до набрання чинності цією постановою, використовуються нотаріусами до повного їх витрачання.

Прем'єр-міністр України                                                      А.ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 квітня 2014 р. № 80

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 812

1. Пункти 18-20 Порядку витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання, затвердженого зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

“18. Завідуючі державними нотаріальними конторами, державними нотаріальними архівами чи приватні нотаріуси протягом п’яти робочих днів після зіпсуття чи анулювання бланків здійснюють їх знищення, про що складається відповідний акт у двох примірниках. Один примірник акта про знищення зіпсованих чи анульованих бланків зберігається в державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіві, у приватного нотаріуса, другий примірник акта протягом п’яти робочих днів надсилається постачальнику бланків.

19. Постачальник бланків знищує дефектні бланки, про що складає відповідний акт.

20. Завідуючі державними нотаріальними конторами, державними нотаріальними архівами, приватні нотаріуси забезпечують зберігання актів приймання-передачі для знищення дефектних бланків, актів про знищення зіпсованих чи анульованих бланків, а постачальник бланків - актів приймання-передачі дефектних бланків, актів про знищення дефектних бланків протягом трьох років після їх підписання.”.

2. В описі і зразку спеціального бланка нотаріального документа, затверджених зазначеною постановою:

1) абзац другий пункту 1 викласти у такій редакції:

“Водяний знак нефіксований і має вигляд темного ромба, у чотирьох кутах якого накладено ромб світлого кольору.”;

2) пункти 5 і 6 викласти у такій редакції:

“5. У нижній частині на зворотному боці бланка люмінесцентними фарбами виконано напис у два рядки. Перший рядок містить напис “МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ”, другий - “СПЕЦІАЛЬНИЙ БЛАНК НОТАРІАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА”. Напис з’являється під дією ультрафіолетового випромінювання.

6. У правому нижньому куті на лицьовому боці бланка міститься QR-код, під яким міститься серія, яка складається з трьох літер, та номер із шести цифр.”;

3) друге речення пункту 7 виключити;

4) пункт 11 викласти у такій редакції:

“11. Для захисту від несанкціонованого тиражування та запобігання зміні (заміні) інформації QR-код, серія та номер закриті напівпрозорою дифракційною плівкою гарячого тиснення.”.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80-2014-%D0%BF